Roger Ølstad

Roger er Lederhavna sin ekspert innen Cyber security. Han er ansvarlig for utvikling og drift av Melius Consulting sine tjenester innen IT, cyber security og risikostyring. Han har 20 års erfaring fra både operativt og strategisk sikkerhetsarbeid, og har ledet sikkerhetsarbeidet, forbedret styringssystemer samt drevet risikoanalyser hos en rekke virksomheter av varierende størrelse og kompleksitet innen både offentlig og privat sektor, som konsulent så vel som i linjen.

Rogers fremste prioritering er å forstå forretningsdriverne for sikkerhetsarbeidet, etablere en god dialog med samtlige involverte og sikre at både menneskelige, teknologiske og prosessuelle aspekter er ivaretatt og dekket godt nok. Dette gjør ham til et svært verdifullt bindeledd mellom både IT, HR, CFO-området, produksjonsmiljøer og konsernledelse.

Sertifisert ISO27001 Lead Implementer, CISSP og Prince 2 practitioner.

 

Roger kan kontaktes her:

Tlf: 91 39 86 47

Mail: roger@meliusconsulting.no

Lederhavna er åpen!

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt

Flere Havnepartnere: