Steffen Robertsen

Steffen er Lederhavna sin ekspert innen kostnadsoptimalisering. Han er daglig leder i Melius Consulting, og er ansvarlig for salg, partnerskap og forretningsutvikling og fungerer også som operativ konsulent. Som konsulent fokuserer Steffen på kostnadsoptimalisering og anskaffelsesrådgivning for alt fra mellomstore selskaper til store konsern.

En av de store utfordringene Melius Consulting møter er manglende oversikt og en fragmentert leverandørportefølje, samt mangel på ressurser, kompetanse eller markedsinnsikt. En helhetlig og strukturert tilnærming fører ofte til store besparelser og avdekker i mange tilfeller prosessuelle forbedringer, som gir direkte eller indirekte gevinster.

I tillegg til hans engasjement for strategi og forhandling, er han opptatt av å bruke innsikt og intern/ekstern data til å automatisere, effektivisere og forbedre arbeidsprosesser. Noe som er en god driver for å redusere kostnader, frigjøre ressurser og øke effektiviteten.

 

Steffen kan kontaktes her:

Tlf: 93 08 12 10

Mail: steffen@meliusconsulting.no

Lederhavna er åpen!

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt

Flere Havnepartnere: